Услуги

Предлаганите от нас услуги, непрекъснато се обновяват с нови видове анализи.

НОВО! Лабораторията вече извършва анализ на пестициди в етерични масла и на алергени в козметични продукти и етерични масла. На този етап анализът за  алергени е извън обхвата на акредитация.


За повече информация,  моля контактувайте с нас.

Услугите, предлагани от лабораторията са изпитване на:

  • Козметични продукти;
  • Етерични масла, ароматични продукти, ароматични води, абсолю, конкрет;
  • Битови химични препарати;
  • Опаковки

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ - Показатели в обхвата на акредитация
ОБЩА ОФЕРТА НА УСЛУГИТЕ - Показатели извън обхвата на акредитация

Пробите, за анализ могат да бъдат приети по два начина:

1. Донесени на място от Вас в Национална лаборатория Бул Роза ООД.

2. Изпратени до нас чрез куриерска фирма.

И в двата случая, за Ваше улеснение и заради функциониращата при нас система по качеството, моля попълнете ФК 701-2 Заявка за изпитване от раздел „Документи“

Моля, в заявката отбежете Всички данни за Вас или Вашата фирма – точно наименование, данни за фактура, мейл и телефон за контакт.

Заплащането на услугите, извършвани от нас става единствено по банков път.

За целта още при получаване на пробата ние ще Ви приложим проформа фактура за извършените от нас анализи.

След извършване на анализа оригиналните документи може да получите тук на място или с предпочитана от Вас куриерска фирма – на посочен от Вас адрес.

Вашето мнение за нашата работа е от изключителна важност за нас. То е коректив както за анализите, които извършваме, така и за внедряване нови, търсени от вас услуги.

За целта Ви предоставяме нашия формуляр  ФК 701-3 Обратна информация.