Новини
Прочети още...

Национална лаборатория Бул Роза пусна нова услуга за своите клиенти, които желаят да отговорят на съвременните изисквания на европейския пазар за безопасност на козметичните продукти, определени в Европейска директива 1223/2009. Изследването за алергени се извършва със съвременна апаратура, гарантираща висока надеждност на крайния резултат.

Национална лаборатория Бул Роза оборудва лаборатория за анализ на пестициди в етерични масла. Лабораторията разполага с два съвременни хроматографа на фирма SHIMADZU - газов и течен, което позволява да се анализират широка гама от пестициди, а наличието на троен квадрупол гарантира максимална точност на анализите.

Описание на предмета на процедурата:

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване за научно – техническа дейност, както следва:

Обособена позиция 1 – Конфигурация Газхроматограф GSMS – течен хроматограф LCMS - масспектрометър с троен квадрупол;

Уважаеми дами и господа,

Много благодарим за изпитващите протоколи от 05.08.2019 за определяне на съдържанието на перметрин.

Изпитващите протоколи показват, че получените от Бул Роза стойности за мостри платове 1-3 от 5.8.19 съвпадат с тези във Вивеб/отклонението е ≤ 10 %/.

Затова анализния метод на лаборатория Бул роза за определяне на съдържанието на перметрин се разглежда като валидиран по смисъла на ТЛ 8305-0331.