Апаратна

Тази част от лабораторията е оборудвана с уникална Газхроматографка система–последователно свързани два газови хроматографа с 2 пламъчно-йонизационни детекторa и  мас-селективен детектор  GC-FID Agilent7890 с ALS7693 GC-FID-MS Agilent7890 с MSD Agilent5975C.

Тя позволява прецизно и надежно определяне площите на елуираните компоненти на етеричните масла. Данните се обработват със софтуер MS Chem Station v.E.02.01. 

Тук е разположен и атомно-абсорбционен спектрометър модел "NovAA 350", с живачно/хидридна система модел HS 60 A, Analytik Jena AG, Германия. Апаратът се използва за анализ на тежки метали в козметични продукти –пасти за зъби, кремове, шампоани, парфюми, етерични води и др.

При пробоподготовката пробата се минерализира в Микровълнова система за разлагане на пробата Mars Xpress.

aparatna1 aparatna2 aparatna3 aparatna4 width=