Лаборатории
Прочети още...

Тук се извършват класически анализи за определяне на физикохимичните показатели на козметика, етерични масла, битови химични препарати. 

Прочети още...

Микробиологичната част на лабораторията е изградена на база  спазване принципите за работа в микробиологична лаборатория, заложени в стандарт БДС EN ISO 21148.

Прочети още...

Тази част от лабораторията е оборудвана с уникална Газхроматографка система–последователно свързани два газови хроматографа с 2 пламъчно-йонизационни детекторa и  мас-селективен детектор  GC-FID Agilent7890 с ALS7693 GC-FID-MS Agilent7890 с MSD Agilent5975C.